Pravidla

1. Hráč je povinen dodržovat platné zákony České a Slovenské republiky.
2. Svou registrací hráč potvrzuje dodržování pravidel serveru.
3. Hráčovo chování musí splňovat všechny faktory slušného chování ve společnosti (vyhnout se vulgarismům apod.)
4. Hráč je povinen respektovat rozhodnutí člena vedení. Proti trestům typů ban se má právo odvolat na platformách discord/teamspeak.
5. Pokud chce hráč podat stížnost na člena vedení, je potřeba, aby doložil přesné informace a fotografie.
6. Jakákoliv forma hacků/cheatů je přísně zakázána. Jejich používání se trestá.
7. Vyhrazujeme si právo měnit pravidla bez upozornění, jejich následná neznalost se neomlouvá.
8. Jakákoliv propagace, která není spojená se serverem je zakázána. Např. jiné odkazy na server či teamspeak, discord a podobně.
9. Zákaz bezdůvodného ničení přírody (nesmyslné sloupy, nepřirozené a zbytečné umístění bloků).
10. Ztrátu itemů řešíme pouze v případě, když se jedná o griefing či jiný způsob krádeže, popř. bug.
11. Respektuj hráče, kteří bydlí ve tvé blízkosti.
12. Úmyslné narušení chodu serveru (lagování, redstone obvody atd.) je přísně trestáno.
13. Hráči jsou povinni nahlásit jakákoliv podezření na hráče porušující pravidla serveru. Zatajení je taktéž trestáno.
14. Je zakázáno jakékoliv obcházení banu.
15. Využívání chyb serveru a jejich následné nenahlášení je zakázané.
16. Všechna pravidla platí pro všechny světy. (Příroda a nether).
17. V netheru je zakázáno chození nad bedrock či budování staveb v tomto prostoru.
18. Je zakázáno v netheru zalévat lávová jezera vodou.
19. Programy třetích stran typu KillAura, FlyHack a další se přísně trestají.
20. Hráč nemá právo ničit stavby jiného hráče, griefing je přísně trestán. (Včetně hlavního ostrova v endu).
21. Přísný zákaz žebrání o OP nebo itemy či jiné věci od členů vedení.
22. Je zakázáno obcházení AFK zatížením myši, AFK kolotoče a věci/stavby tomu podobné.
23. Každé porušení pravidel se bude se dle závažnosti a míry trestat jedním varováním a podruhé vyhozením z Whitelistu

Děkujeme za respektování pravidel